Gdańsk myśli o zmianach?

2209.2015

Portal www.gdansk.pl poinformował o odbyciu się II warsztatów eksperckich „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” pod hasłem „Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego”.  Spotkanie dotyczyło, między innymi, tematyki ogrodów działkowych. Jednym z zagadnień było określenie zasad polityki miasta w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych. Z tego co możemy przeczytać rozważano kwestię likwidacji ogrodów w rejonach zurbanizowanych na terenach przydatnych dla inwestycji, relokacji na tereny Wyspy Sobieszewskiej, oraz warunków tworzenia nowych. Stwierdzono także, że ogrody działkowe powinny być atrakcją dla wszystkich mieszkańców Gdańska.

Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku zgłosił uwagi do Prezydenta Miasta Gdańska w przedstawionym zakresie. Uważamy bowiem, że taki panel ekspercki nie może odbyć się bez przedstawicieli ogrodów działkowych, a przynajmniej bez udziału zespołu do spraw ogrodów, którego powołanie wspólnie ustalaliśmy z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Piotrem Grzelakiem.