List Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej.

0705.2018

Szanowny Pan

Adam Michnik

Redaktor Naczelny

Gazety Wyborczej 

 

                                  

Szanowny Panie!

 

Społeczność działkowa wraz z wypełniającymi społecznie swoje obowiązki członkami statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec tendencyjnych i kłamliwych treści zawartych w artykule Marcina Wójcika „Wyrzucają ludzi z działek” opublikowanego w kwietniu 2018 roku.

Długo zastanawialiśmy się czy skierować do Pana ten list. List, który oprócz wyrażenia naszego sprzeciwu, powinien posłużyć Państwu, jako redakcji ogólnopolskiej gazety za sygnał, iż publikując poniższy artykuł przekraczacie dopuszczalne prawem formy przekazu informacji.

Artykuł Pana Marcina Wójcika jest tak nikczemnym materiałem, że właściwie nie powinno się nad nim pochylać i czytać. Jednak z drugiej strony należy napiętnować ewidentny brak rzetelności, gdyż w przeciwnym razie będziemy skazani jedynie na takie materiały, o tak żenująco niskim poziomie.

Najwyraźniej trzeba Państwu przypomnieć, że w Zasadach etyki dziennikarskiej zawarto „żelazne” reguły dziennikarstwa, które odnoszą się do ogółu norm i zasad określający zachowania i działania uważane za właściwe w pracy dziennikarza. Jej podstawowe założenia to: dążenie do prawdy, bezstronność i uczciwość, szacunek dla prywatności innych; niezależność od grup interesów, poszanowanie prawa oraz respektowanie dobrych obyczajów.

Materiał, który ukazał się w dniu 10 kwietnia 2018 roku na łamach Waszej gazety pozbawiony jest wszelkich zasad powyżej przedstawionych, a którymi dziennikarz musi się kierować.

Tendencyjne przedstawienie problemu zamieszkiwania w altanach działkowych przez niektóre osoby jest żenującym spektaklem odsłaniającym brak wiedzy u autora artykułu. Przekaz, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej przypomina relację wypowiedzi rodem z targowiska od podrzędnej plotkary.

Gdyby redaktor (tylko czy zasługuje na taki tytuł) rzetelnie podszedł do tematu, z łatwością dotarłby do materiałów świadczących, że Polski Związek Działkowców od pierwszego dnia swego istnienia był przeciwny zamieszkiwaniu w altanach jak i ich rozbudowywaniu ponad dozwolone prawem normy. Jednak z uwagi na to, że jest to ogromna organizacja, w której społecznie pracują osoby wybierane w demokratycznych wyborach (dla informacji - co 4 lata), zdarzały i zdarzają się jeszcze przypadki, że do „sterów władzy” w ogrodach wybierane są osoby, które nie przestrzegają bądź nie wymagają od innych przestrzegania prawa. Gdyby piszący artykuł pochylił się z należytą starannością nad problemem, dowiedziałby się, że bardzo często Zarządy ROD uczestniczą w postępowaniach by pomóc osobom zamieszkującym w altanach w pozyskaniu mieszkania od samorządów lokalnych. Natomiast walczą z cwaniactwem i osobami łamiącymi prawo! Nie można pobłażać osobom, które mając własne mieszkania, wynajmują je studentom lub obcokrajowcom za ogromne odpłatności, zaś samemu decydują się na zamieszkanie w altanach by płacić grosze, okradając w ten sposób budżet państwa jak i łamiąc ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Kończąc, pozwolimy sobie jeszcze na małą dygresję. Pan Marcin Wójcik znany jest z niepochlebnych artykułów prasowych w negatywnym świetle przedstawiających Polski Związek Działkowców, który skupia ponad jeden milion polskich rodzin użytkujących działki.

Najwidoczniej nie dociera do Państwa, że dalsze szkalowanie dobrego imienia naszej społecznej organizacji będzie wyłącznie skutkować jeszcze większym spadkiem popytu na to czasopismo. Już dzisiaj w wielu punktach sprzedaży prasy wydawana gazeta nie znajduje odbiorców, czemu trudno się dziwić.

Niniejszy list drogą elektroniczną przekazujemy również do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Czesława Smoczyńskiego.

 

Z działkowym pozdrowieniem

 

Prezes Zarządu ROD Józef Matwies

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski

 

Gdynia, dnia 4 maja 2018 roku