Uchwała KR PZD ws. oceny realizacji przez PZD art. 76 ustawy o ROD...

2302.2016

UCHWAŁA NR 5/V/2016

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie oceny realizacji przez PZD art. 76 ustawy o ROD i dalszych działań związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD

Krajowa Rada PZD działając na podstawie § 130 pkt. 1 statutu PZD stwierdza, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z realizacją przez Polski Związek Działkowców art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych według stanu na dzień 18 stycznia 2016 r. stwierdza, iż:

a) okręgowe zarządy PZD złożyły wnioski w stosunku do 1 631 ROD o powierzchni 9857,6646 ha czyli do wszystkich ROD i powierzchni podlegającej regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD;

b) w stosunku do 454 ROD o powierzchni 2404,8790 ha udało się uzyskać pozytywne decyzje potwierdzające tytuł prawny PZD do gruntów ROD w postaci użytkowania. Stanowi to 24,4 % ogółu powierzchni ROD podlegającej regulacji;

c) w stosunku do 129 ROD o powierzchni 620,7352 ha uzyskano wpis prawa użytkowania PZD w księgach wieczystych. Stanowi to 6,30 % powierzchni podlegającej regulacji;

d) w stosunku do 4 ROD o powierzchni 12,3320 ha wydano decyzje o likwidacji ROD. W stosunku do połowy z nich Okręgowe Zarządy PZD złożyły odwołania;

e) w trakcie postępowań administracyjnych toczących się na podstawie art. 76 ustawy o ROD wydawano również decyzje odmawiające ustanowienia na rzecz PZD prawa użytkowania, spowodowane przede wszystkim brakiem zagospodarowania tej części ROD przez działkowców. W stosunku do części z nich Okręgowe Zarządy PZD złożyły odwołania.

2. Stan realizacji przez Polski Związek Działkowców art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych według stanu na dzień 18 stycznia 2016 r. został przedstawiony w tabeli, stanowiącej załącznik do uchwały. 

(więcej...)