Stanowisko Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

1302.2019

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni

81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sejmowa Komisja Infrastruktury

Ul . Wiejska 4/6/8

Warszawa

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Gdyni, stoi na stanowisku, ze obecny projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych do realizacji celu wywłaszczenia, jest wielce krzywdzący dla ogrodów i Związku.

Uważamy, że reprywatyzacja jest nieodzownym czynnikiem funkcjonowania demokratycznego państwa. Jednak, reprywatyzacja nie może funkcjonować z naruszeniem prawa. Ustawa powinna zabezpieczać interesy wszystkich grup społecznych. Jest nie do przyjęcia tłumaczenie o naprawianiu zaszłości kosztem, drugich. Traktowanie na zasadach preferencyjnych byłych właścicieli.

Ze swej strony jesteśmy przekonani, że obecny projekt ustawy jest tworzony z wielkim naruszeniem interesów społecznych, wielu grup.

W imieniu Zarządu Ogrodu

Leonard Niewiński – Prezes

Galeria