List Pana Jarosława Parusa do Prezesa TVP

2812.2016

 Kwidzyn dnia 27.12.2016 r.

 

Pan Jacek Kurski

Prezes Telewizji Polskiej S.A.

Jako działkowca z długoletnim stażem bulwersuje mnie sprawa pokazywania coraz częściej w mediach publicznych negatywnego wizerunku spreparowanego przez jedną zainteresowaną stronę negatywnego wizerunku organizacji Polskiego Związku Działkowców, do której ja również należę. Jak miało to miejsce w programie Magazyn Śledczy Anity Gargas wyemitowanego w dniu 23.11.2016 r.

Sposób jego prowadzenia przychylny dla osób rzekomo pokrzywdzonych przez Polski Związek Działkowców, przekazywanie nieprawdy o działaczach wręcz ich oczernianie w oczach całego społeczeństwa jak i niepozwalanie się ustosunkowania i do obrony drugiej strony ewidentnie wskazuje na to, że program był wyemitowany tylko w jednym celu, a mianowicie ukazaniu negatywnego wizerunku o tak dużej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców i o jej działaczach.

Nie można wszystkich mierzyć jedna miarą, a wręcz przeciwnie media publiczne powinny ukazywać również tę dobrą stronę istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Może trzeba pokazać jak wiele ogrodów powstawało, często na ugorach, na których nic przedtem nie rosło, a nawet na wysypiskach śmieci, jak mój ogród. Może należy pokazać ile poświecenia i pracy wkładają w to działacze społeczni, którzy zarządzają ogrodami i o problemach, z którymi borykają się na co dzień, bo przecież ich nie brakuje. I w końcu może należy pokazać działkowców, ale tych prawdziwych, którzy są zadowoleni z tego, że należą do Polskiego Związku Działkowców i uprawiają działki w rodzinnych ogrodach działkowych, a swoja pracą społeczną przyczynili się do tego, że wiele ogrodów w Polsce jest tak ładnych.

Zwracam się z tym do Pana jako Prezesa Telewizji Polskiej S.A. I jednocześnie oczekuję, że wpłynie Pan na Panią Redaktor Anitę Gargas, żeby niesprawdzone informacje ukazane w jej programie dotyczące działkowców zostały sprostowane.

 

Działkowiec z Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im. gen. Sikorskiego w Kwidzynie

Jarosław Parus

    Otrzymują: Prezes TVP S.A. Krajowa Rada PZD OZP w Gdańsku