Informacja o posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w dniu 22 października 2018 roku

2310.2018

W dniu 22 października 2018 roku odbyło się kolejne, w obecnej kadencji posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

W pierwszej części posiedzenia na zaproszenie Przewodniczącego udział wziął p. Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, który przedstawił aktualną sytuację Związku w naszym Okręgu.

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w trakcie swych obrad:

- omówili działalność Komisji w 2018 roku uznając, że założony plan kontroli działalności Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD został w pełni zrealizowany i spełnił oczekiwane zadania.,

- Decyzją Nr 1/10/2018 postanowiono wprowadzić w życie Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Pomorskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w Zarządach ROD. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w zakładce Do Pobrania: Dla Organów ROD.,

- podjęto Uchwałę o przedłużeniu okresu działalności Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD im. Pilotów w Gdańsku.,

- postanowiono odbyć narady z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD w drugiej połowie listopada 2018 roku.,

- omówiono sprawy bieżące Komisji oraz ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2018 roku.

I Z-ca Przewodniczącego

Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD

Elżbieta Senecka