Narada dyrektorów biur okręgów

2110.2015

W dniu 21 października br.  w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa narada, w której uczestniczą członkowie Prezydium KR PZD na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim, a także dyrektorzy biur okręgów oraz pracownicy Krajowej Rady. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez Krajową Radę PZD. Podczas pierwszego dnia narady głównym tematem rozmów była realizacja priorytetowych zadań wynikających z programu Związku na bieżącą kadencję, przyjętych podczas II posiedzenia KR PZD w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Przedstawiciele wszystkich okręgowych zarządów omówili swoje dotychczasowe spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, a także działania podejmowane w celu pozyskania środków unijnych. Uczestnicy zgodzili się, co do głównych wniosków płynących z tej wymiany doświadczeń, że dotychczasowa działalność powinna być kontynuowana w jeszcze szerszym wymiarze. Bardzo istotne jest, by zintensyfikować konkretne działania, które przyniosą oczekiwane przez działkowców efekty.  - Dlatego wszystkie OZ powinny wybrać kilka ogrodów, które będą starać się o środki unijne i będą przykładem dla innych – podsumował Prezes PZD. Zaznaczył też, że ogrody trzeba otwierać dla społeczności lokalnych,  bowiem inaczej trudno będzie rozwijać je w oparciu o dofinansowanie, czy to z UE, czy z programów krajowych lub budżetów partycypacyjnych, gdy będą zamknięte dla społeczeństwa.

Ponadto omówiono także wdrażanie regulaminu ROD z 1 października 2015r. Decyzją Prezydium KR PZD regulamin zostanie wydany i powielony w nakładzie miliona egzemplarzy, dzięki czemu będzie mógł on trafić do każdego działkowca, a także będzie on dostępny we wszystkich Zarządach ROD i Okręgowych Zarządach. Regulamin zostanie wydany na koszt Związku i dostarczony do działkowców bezpłatnie. Omówienie najważniejszych przepisów regulaminu ROD można znaleźć w bieżącym wydaniu „Działkowca”, który jest już dostępny w sprzedaży.

Więcej informacji o przebiegu narady pod poniższym linkiem:

Narada dyrektorów biur okręgów – dzień pierwszy