Szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w Okręgu Pomorskim PZD - 25.03.2022

2503.2022

W dniu 23.03.2022 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w formie zdalnej. Uczestników powitał Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego Pan Andrzej Łockiewicz i Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz. Pani Sabina Chinalska Instruktor Okręgowy SSI omówiła zagadnienia dotyczące zagospodarowania działki i prac wiosennych na działce.

W Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku można odebrać materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Do Okręgu Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD.

Przeszkolono 95 działkowców i nowych działkowców z 8 ROD.

 

Bożenna Kaczmarek 

Instruktor ds. ogrodniczych

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria