Będą zmiany w Regulaminie ROD

3101.2012

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD podjął uchwałę o zmianach w statucie PZD, zmiany te pociągają za sobą konieczność nowelizacji Regulaminu ROD. W dniu jutrzejszym (1.02.2012 r.) swoją pracę rozpoczyna Komisja Problemowa ds. Nowelizacji Regulaminu ROD. Na początku Komisja rozpozna wszystkie wnioski dotyczące zmian, które spłynęły od okręgowych zarządów, zarządów ROD, a także pojedynczych działkowców. O postępie prac oraz o wszelkich zmianach - będziemy informować na bieżąco.