Szkolenie działkowców i nowych działkowców 20.06.2022

2107.2022

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Inspektor ds.  terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz, oraz zagadnień z dziedziny warzywnictwa, roślin ozdobnych oraz ochrony roślin na działce, które omówiła Pani Sabina Chinalska Instruktor Okręgowy SSI. Pani Sabina Chinalska omówiła również najważniejsze zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego wynikające z  Regulaminu ROD.

W  Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku można odebrać materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD do Okręgu.

 Przeszkolono 42 działkowców i nowych działkowców z 15 ROD.

 

Na zakończenie Pani Sabina Chinalska i Pan Marcin Matyszkiewicz udzielili odpowiedzi na pytania uczestnikom szkolenia.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

Galeria