Kolejne stanowiska w "sprawie poznańskiej"

2804.2014

"Nikt z nas nie rozumie powodów wydania takiego wyroku i potraktowania naszego Związku i tego ROD, co najmniej jak uciążliwego chwastu, który koniecznie trzeba wyrwać, by wreszcie bez przeszkód przejąć ten teren, na pożytek tej Pani, lecz ze szkodą dla bardzo wielu działkowców tego ogrodu!"

List ROD im Kmdr ppor J Grudzińskiego w Gdyni do Rzecznika Praw Obywatelskich "Jak to się stało, że ten sąd zapomniał, iż działkowcy z tego ogrodu nie weszli na teren samowolnie. Jakoś dziwnie zapomniał, że w latach 70-tych ubiegłego wieku na terenie przez nikogo niechcianym, na zwyczajnym ugorze na peryferiach, miasto postanowiło założyć tam ogród, po uprzednim pełnym i godziwym odszkodowaniu dla właścicieli." List działkowca z 25 kwietnia 2014 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich