Sprawozdanie z działalności Kolegium Prezesów ROD PZD w Kwidzynie za 2016 rok.

1801.2017

Działające w Kwidzynie Kolegium Prezesów ROD w 2016 roku odbyło 3 spotkania, na których obecni byli wszyscy członkowie.

Omawiane tematy i problemy na spotkaniach to między innymi walne zebrania w rod w 2016 r., działalność PZD na szczeblu OZP i KR, przepisy związkowe i ich przestrzeganie, powszechny przegląd zagospodarowania rod, inwestycje, bezpieczeństwo w rod i wiele innych tematów związanych z działalnością ogrodów, 35-lecie PZD, wystąpienia w sejmie RP niektórych posłów przeciw PZD i ustawie, negowanie niektórych zapisów ustawy z 2013 r. przez RPO, artykuły prasowe i audycje w TV szkalujące wizerunek PZD i ogrodów oraz działania przeciwstawne podjęte przez KR.

Ważnym działaniem, które podjęło kolegium prezesów były starania związane z podpisaniem porozumienia o wzajemnej współpracy po miedzy Kolegium kwidzyńskich ROD a samorządem lokalnym.

Porozumienie zostało podpisane w dniu 3 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie. Ze strony Kolegium Prezesów porozumienie podpisali:  przewodniczący kolegium Jarosław Parus i sekretarz kolegium Zbigniew Tomczyk, za samorząd podpisał Burmistrz Miasta Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.

 

Przewodniczący Kolegium

Jarosław Parus