Stanowisko z ROD im. Grudzińskiego w Gdyni

2903.2016

 Szanowny Pan

Dr. Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa

Szanowny Panie!

Społeczność działkowa wraz z wypełniającymi społecznie swoje obowiązki, członkami statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec niezrozumiałych działań Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej prawie jednogłośnie przez polski parlament i podpisanej przez Prezydenta RP.

Członkowie Polskiego Związku Działkowców wraz ze swoimi rodzinami chcą w dalszym ciągu w spokoju uprawiać swoje działki i wypoczywać na nich, bo na inny nas zwyczajnie nie stać!

Gwarantem istnienia Naszych działek w Naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym jest właśnie ta ustawa i nasz ogólnopolski samorząd działkowców – Polski Związek Działkowców!

Ustawa uwzględnia wszystkie zalecenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku oraz zabezpiecza dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców i myśli o przyszłych pokoleniach.  Wiele uwagi poświęca samym działkowcom określając ich prawa, obowiązki i sposób funkcjonowania. Zapisanie tych rozwiązań w ustawie podkreśla rolę i znaczenie każdego użytkownika w procesie funkcjonowania ogrodów.

W trafny i jednoznacznie określony sposób chroni nas działkowców przed likwidacją naszych działek w naszych ogrodach.

Zastanawiamy się, dlaczego przed wysłaniem swoim listów do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zapoznał się Pan z zapisami Ustawy o ROD i Prawem Budowlanym?

Wiedziałby Pan, że ta ostatnia jak i wszystkie dotychczasowe sejmowe ustawy zawsze zabraniały zamieszkiwania w altanach działkowych a Prawo budowlane wyraźnie określało parametry tych altan.

Nie rozumiemy jak Pan pełniąc zaszczytny urząd Rzecznika Praw Obywatelskich może stawać w obronie osób, które nie dość, że mieszkają na działkach to jeszcze posiadają ponadnormatywne budynki będące jawnymi samowolami budowlanymi!

Będąc jeszcze kandydatem na urząd RPO wiele mówił Pan o potrzebie prowadzenia dialogu społecznego – pytamy się wobec tego, dlaczego nie zasięgnął Pan chociaż opinii w Krajowej Radzie PZD przed wysłaniem swoich wystąpień?

Domagamy się poważnego traktowania polskich działkowców przez organy władzy publicznej w tym zwłaszcza urzędu mającego w swojej nazwie Prawa Obywatelskie!

Z działkowym pozdrowieniem

Prezes ROD Józef Matwies

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski