Uwaga ! Nowa wersja Podręcznika Wnioskodawcy w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

1207.2022

Na stronie ARiMR <https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych---nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantow> została opublikowana nowa wersja Podręcznika Wnioskodawcy w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych---nabor-wnioskow-o-przyznanie-grantow