Trzydniowe posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu ws. nowej ustawy działkowej

1507.2013

W dniach 17, 18, 19 lipca br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie (przy ul. Wiejskiej 4/6/8) odbędą się kolejne posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu, powołanej przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która zajmuje się przygotowywaniem projektu nowej ustawy działkowej.

W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie projektu obywatelskiego i trzech projektów poselskich (PO, SP, SLD). W posiedzeniu weźmie udział Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD reprezentowali będą jego pełnomocnicy - mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

Każdego dnia obrady będą rozpoczynały się o godzinie 8.15.