Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

1911.2012

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców oraz Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych do Działkowców i statutowych organów PZD z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców uczestniczący w naradzie w dniu 14 listopada 2012 roku posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania Komisji Rewizyjnych Związku funkcjonujących w 4941 Rodzinnych Ogrodach Działkowych i 26 Okręgach PZD zwracają się do działkowców i statutowych organów PZD z apelem i prośbą o udzielenie poparcia dla zgłoszonego przez Związek obywatelskiego projektu ustawy o ROD.

Pełna treść apelu:

Apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD