Biuletyn Informacyjny 01/2016

2001.2016

Do rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2016 nr 271)", w którym opublikowano m.in.: informację na temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, komunikaty KR PZD dotyczące udzielonych dotacji i pełnomocnictw do występowania o dofinansowanie z UE oraz uchwały KR PZD. Zamieszczone zostały również wybrane artykuły publicystyczne i obszerne podsumowanie wydarzeń w 2015 roku. W związku ze zbliżającymi się walnymi zebraniami w ROD, do Biuletynu Informacyjnego dodana została broszura zawierająca "Wzory druków do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016-2018". Zachęcamy do lektury!

Wersja elektroniczna dostępna pod: Biuletyn KR PZD 01/2016 lub z menu po prawej stronie naszej strony.