Nasi przedstawiciele na Seminarium o sadach przydomowych

0704.2016

W dniu 31.03.2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się seminarium na temat Tradycyjne sady i drzewa owocowe jako cenny rezerwuar przyrodniczy, historyczny i kulturalny Żuław i Delty Wisły.

IMG_1556

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk: sadowników, organizacji ekologicznych, pasjonaci dawnych odmian drzew owocowych, przedstawiciele władz Nowego Dworu Gdańskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Działkowców Okręgu PZD w Gdańsku reprezentowało czterech instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej..

W ramach seminarium, które otwarte przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, odbyły się prelekcje specjalistów, pokaz plansz , warsztaty w naturze, a także pokaz tłoczenia soku jabłkowego z poczęstunkiem.

Ważne dla nas jako działkowców jest to, że seminarium pozwoliło na wymianę doświadczeń, nabycie nowych umiejętności a także na nawiązanie współpracy z specjalistami. Współpraca ta będzie miała szansa zaowocować już wkrótce na spotkaniach Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu PZD w Gdańsku.

MHN