Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego - 20.07.2021

2007.2021

W dniu 16.07.2021 roku w świetlicy  ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego.

Zebranie otworzył Przewodniczący Kolegium Ryszard Bielec. Po otwarciu, podziękowaniu za przybycie, przyjęciu porządku posiedzenia zebrani Prezesi Zarządów ROD z terenu powiatu wejherowskiego oraz zaproszony Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz włączyli się czynnie w dyskusję na tematy związane z przygotowanym porządkiem posiedzenia. Głównym punktem było dokonanie oceny przygotowań oraz sposobu odbycia Walnych Zebrań Sprawozdawczych, które powinny się odbyć do 31 sierpnia 2021 roku, co jest związane z Covid-19. Dyskutowano również na inne ważne tematy w tym obecnej sytuacji Związku, trudnościami z jakimi spotykają się poszczególne Zarządy ROD w realizacji statutowych zadań na co istotny wpływ ma pandemia koronawirusa. 

Na zakończenie jak to miało miejsce w okresie wcześniejszym ponownie podkreślono potrzebę odbywania takich spotkań i wymiany doświadczeń co usprawnia pracę i działalność poszczególnych Zarządów ROD.

 

Ryszard Bielec

Prezes Zarządu ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Galeria