Gdyński Opłatek

0812.2015

W Gdyni istnieje piękna i kilkuletnia już tradycja spotkania opłatkowego  wśród naszych działaczy. Kontynuując tą tradycję, Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Działkowych, w dniu piątego grudnia zorganizowało w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Mikołaja Reja w Gdyni, spotkanie opłatkowe dla Prezesów Ogrodów, ale i również i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych. W samej Gdyni znajduje się 21 Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz 2 znajdujące się w sąsiedniej gminie Kosakowo.

W przekazywanych sobie nawzajem życzeniach przeważały życzenia zdrowia i wielu lat uprawiania naszych działek. Tym bardziej, że tak wiele i tyle dobrego dzieje się w gdyńskich ogrodach działkowych. Szczególnie świętować mogli przedstawiciele sąsiedniego ROD "Kotwica" w Gdyni, który w tym roku uzyskał pozytywne decyzje o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania.

Spotkanie opłatkowe, to nie tylko uroczystość, ale również możliwość przekazania osobom funkcyjnym ogrodów najnowszych uchwał i wytycznych. To możliwość podzielenia się swoimi i wysłuchania spostrzeżeń innych, a zatem ogromna możliwość wymiany wspólnych doświadczeń. Ponadto spotkanie dało możliwość wspólnego podsumowania mijającego roku pod kątem ogrodnictwa działkowego, działalności samych ogrodów jak i Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD.

Życzenia w imieniu Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku, przekazał pierwszy wiceprezes Mieczysław Kamiński. Składając serdeczne życzenia wszystkim zebranym podkreślił jak istotnym problemem jest integracja i jedność naszego środowiska użytkowników działek. Właśnie integracja w postaci wspólnego kolędowania była podsumowaniem i zakończeniem spotkania.

Leonard Niewiński
Przewodniczący Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD