Pozytywna współpraca ROD z Miastem Wejherowo

1112.2015

O8u1o7Y1n0t0x1a3Y2N7K6W6C1V9v7P0Rodzinne Ogrody Działkowe w Wejherowie (ROD "Cementownia", ROD im. Ceynowy, ROD im. Sucharskiego, ROD im. Wejhera) oraz organy Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Działkowców od wielu lat współpracują z Miastem Wejherowo. Władze miasta zauważają ogrody i doceniają ich rolę w kształtowaniu wspólnoty lokalnej, w działaniu służącym poprawie środowiska przyrodniczego oraz w tworzeniu warunków do rekreacji i wypoczynku. Nie mniejsza jest także rola edukacyjna, gdyż jak już się wszyscy chwaliliśmy - Rodzinny Ogród Działkowy im. Ceynowy korzystając z budżetu obywatelskiego miasta przygotował na terenie ogrodu Zieloną Szkołę dla uczniów wejherowskich szkół.

Współpraca zatem jest obopólna. Oczywiście jak wszędzie pojawiają się problemy i zgrzyty. Jednakże zawsze wtedy siadamy do wspólnego stołu i negatywne sytuacje staramy się przekuć w ogniu wzajemnych argumentów na bardzo dobre rozwiązania. Do tej pory nasze współdziałanie jest korzystne dla obu stron o czym sam Prezydent Miasta Wejherowa zaświadcza w przesłanym do nas piśmie. Składa także obietnicę dalszego wspierania ogrodów działkowych w miarę możliwości finansowych i prawnych. Przy tym jednak oczekuje działania zarządów na rzecz estetyzacji ogrodów działkowych.

wspolpraca_miasto_wejherowo

Panu Prezydentowi dziękujemy za dobre słowa, obiecując jednocześnie, że dalej będziemy działać zgodnie z przyjętymi kierunkami.

AL