Marszałek Sejmu zarejestrowała Komitet Obywatelski „STOP rozbiórkom altan”

2107.2014

sejm16 lipca br. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz podpisała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP rozbiórkom altan”  projektu ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Teraz Komitet będzie musiał ogłosić w ogólnopolskim dzienniku informację o nabyciu osobowości prawnej oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero wtedy będzie mógł rozpocząć, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt.

Projekt nowelizacji ustawy „Prawo budowlane” oraz niektórych innych ustaw jest odpowiedzią Polskiego Związku Działkowców  na kontrowersyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który pod znakiem zapytania postawił legalność, a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Według NSA altanami są jedynie  ażurowe budowle o lekkiej konstrukcji, których najważniejszym celem jest ochrona przed słońcem  i deszczem. Patrząc więc na to jak dziś wygląda większość z 900 000 altan znajdujących się w ROD, łatwo można stwierdzić, że na palcach jednej ręki można policzyć te, które zgodne byłyby z przytoczoną definicją.

PZD nie czeka biernie - PZD uznał, że nie może biernie czekać na rozwój wypadków, dlatego postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.  Prawnicy PZD  przygotowali projekt nowelizacji zapisów prawa budowlanego,  które obejmą ochroną wszystkie altany w ROD. Jego promocją będzie zajmował się Komitet  Inicjatywy Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który zawiązany został na posiedzeniu KR PZD.

Potrzebujemy poparcia - Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy. Warunkiem skuteczności przedsięwzięcia jest masowe poparcie dla projektu. Aby to osiągnąć niezbędna jest mobilizacja nie tylko działkowców, ale także ich rodzin i  przyjaciół Komitet „STOP rozbiórkom altan” wyraża nadzieję, że tak jak dotychczas, sympatycy ruchu działkowego aktywnie włączą się w obronę swoich praw.

Źródło: www.pzd.pl