Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

1010.2016

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku

obradującego w dniu 10 października 2016 r.

w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

dotyczącego przepisów Statutu PZD

Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku wyrażają swoje stanowcze zaniepokojenie faktem kolejnego ataku na Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców. W ocenie Pana Rzecznika Praw Obywatelskich – szereg przepisów Statutu budzi wątpliwości, jednakże należy podkreślić, że takich wątpliwości nie miał Sąd rejestracyjny, który Statut PZD przyjął i zarejestrował. Należy przy tym podkreślić, że nasza „konstytucja organizacji” była przedmiotem wnikliwych badań ze strony nie tylko sądu, ale również wiele innych podmiotów, które w ten proces się zaangażowały.

Podkreślamy, że podobnie jak każde inne stowarzyszenie – jesteśmy samodzielni, samorządni i działamy w granicach określonych prawem. Każdemu z działkowców zapewniamy udział w pracach organizacji oraz wystarczający, jak na poziom tak ogromnego podmiotu, dostęp do informacji z naszej działalności.

Nie zgadzamy się na tak jednostkowe i wybiórcze traktowanie naszego Związku. Jest to kolejne działanie, w którym Pan Rzecznik próbuje uchybić znaczeniu milionowego zrzeszenia polskich działkowców. Zrzeszenia, które jest dobrowolne i opiera się na społecznej pracy wszystkich członków. Nie może być tak, że skarga kilku niezadowolonych, nieprzestrzegających przepisów osób, może w taki sposób wpływać na najwyższe organy kraju i skłaniać je do takich działań jak wystąpienie, które Pan Rzecznik wystosował w stronę PZD. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że takie skargi stanowiły dla Pana Rzecznika pretekst do kolejnego ataku skierowanego przeciw nam.

Przypominamy, że nie takiego działania działkowcy i działacze Polskiego Związku Działkowców oczekują od Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem wszystkich nas Rzecznik powinien być obiektywny i stać na straży nie tylko przepisów ale i wartości, które między innymi zawiera nasz Statut. Jest on bowiem odzwierciedleniem woli wszystkich tych, którzy działają w ogrodach działkowych zgodnie z przepisami i dążą do rozwoju idei ogrodnictwa w Polsce.

Podnosimy jednocześnie i wzmacniamy swoim głosem stanowisko Krajowej Rady z 9.09.2016 r. w którym jasno nasza organizacja stwierdziła, że wysunięte zarzuty nie są więc konsekwencją uznania kwestionowanych zapisów statutu za sprzeczne z obowiązującym prawem. Tym samym wystąpienie RPO może być potraktowane jako swoista próba narzucenia organizacji społecznej konkretnych rozwiązań statutowych zgodnych z oczekiwaniami organu władzy publicznej. Wydaje się, że takie postępowanie jest niedopuszczalne i stanowi poważne zagrożenie dla fundamentalnych cech stowarzyszeń – samodzielności, samorządności oraz niezależności. Zakładają one prawo do autonomicznego i wolnego od nadmiernej ingerencji ze strony władzy publicznej, kształtowania zasad funkcjonowania stowarzyszeń.

Jako aktywni członkowie Polskiego Związku Działkowców – zwracamy się z wnioskiem do Pana Rzecznika o odstąpienie od takich i innych działań podważających dotychczasowe działanie Związku. Będziemy wdzięczni, jeśli Pan Rzecznik uszanuje nasze prawa do samodzielności i samoorganizacji.

Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Załącznik: skan tekstu stanowiska