Narady z Zarządami ROD Okręgu Pomorskiego

2006.2018

W dniu 20 czerwca 2018 r. Okręgowy Zarząd rozpoczął cykl narad szkoleniowych z Zarządami ROD Okręgu Pomorskiego. Cykl składać się będzie z 6 spotkań, na których omówione zostaną najważniejsze tematy związane z aktualną sytuacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Podstawowym i najbardziej istotnym tematem jest zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Narada rozpoczyna się od wystąpienia Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, który wita zebranych oraz w krótkich słowach przedstawia powody zwołania nadzwyczajnego cyklu narad oraz przedstawia tematy jakie zostaną dzisiaj poruszona oraz osoby, które będą omawiać poszczególne zagadnienia.

Pierwszym i najbardziej istotnym tematem narady jest system ochrony danych osobowych w Polskim Związku Działkowców. Sprawę przedstawia inspektor ds. terenowo prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz.

Pan Matyszkiewicz, w obszernym wystąpieniu, omawia poszczególne aspekty związane ze zmianami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wstępnie omawia kwestię zmiany przepisów prawnych odnoszących się do systemu ochrony danych osobowych oraz omawia charakterystykę podstawowych pojęć. W dalszej części przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych. Kwestie i podstaw zakresu przetwarzania danych. Obowiązki jednostek organizacyjnych związane z ochroną danych osobowych. Prawa osób związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, udostępnieniem i usuwaniem danych osobowych. Omawia zakres obowiązku informacyjnego. Techniczne i organizacyjne aspekty zabezpieczenia danych osobowych. Omówienie zasad powierzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, takim jak np. osobom prowadzącym księgowość.

Pani Janina Wrzask, główna księgowa OZ zwróciła uwagę zebranym, że wdrożenie w ROD programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w pewnej w pewnym zakresie rozwiązuje część problemów związanych z ochroną danych osobowych. Dodatkowo przypomniała, że ogrody mogą korzystać z obsługi księgowej w ramach Ośrodka Finansowo Księgowego.

W dalszej części narady poruszone zostały następujące tematy:

  • Rozwoju i modernizacji ROD
  • Programu budowy siedzib dla Zarządów ROD
  • Prawidłowości sporządzanie dokumentacji z Walnych Zebrań
  • Problemu budownictwa ponadnormatywnego
  • Kolegiów prezesów ROD oraz wyborów samorządowych
  • Prawa Wodnego

Galeria