STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy - 09.03.2022

0903.2022

STANOWISKO

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 marca 2022 roku 

w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z ogromnym niepokojem śledzi informacje medialne dotyczące sytuacji na Ukrainie. Setki tysięcy uchodźców uciekających przed wojną chcących ochronić życie swoje i swoich rodzin, znalazło się w naszym kraju. Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD  oraz działkowcy w różnych rejonach kraju natychmiast po przekroczeniu granicy Polski przez pierwszych uchodźców podjęły działania na by udzielić im pomocy. Krajowy Zarząd PZD uważa, że wszystkie te działania podejmowane spontanicznie oraz wypływające z dobrego serca są słuszne i potrzebne.

Krajowy Zarząd dziękuje wszystkim działkowcom, zarządom ROD i Okręgowym Zarządom za inicjatywę i zaangażowanie w niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Tego typu działania dobrze świadczą o całym Związku, który w swojej ponad 40-letniej historii zawsze miał na celu służenie ludziom w rożnych dziedzinach - w żywnościowej, integracyjnej, wychowawczej. Obecnie niesienie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy, wpisuje się w podstawowe statutowe cele Polskiego Związku Działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich zarządów ROD i działkowców o dalszą pomoc uchodźcom z Ukrainy, szczególnie we współpracy z samorządami i pozarządowymi organizacjami pomocowymi. W przypadku ROD współpraca z samorządami jest konieczna ze względu na potrzebę koordynacji działań pomocowych, tak aby były skuteczne i niosły rzeczywiste wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Krajowy Zarząd PZD uważa, że najważniejszym wsparciem, jakiego może udzielić Związek uchodźcom jest wykorzystanie  domów działkowca w ROD na miejsca zbiórki darów, a tam gdzie jest to możliwe na ich zakwaterowanie. Ponadto bardzo istotnym działaniem może być też przekazywanie środków finansowych – w miarę skromnych możliwości – na konta organizacji charytatywnych wspierających zarówno uchodźców, jak i tych obywateli Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju.  

Krajowy Zarząd PZD będzie na bieżąco zamieszczał na swojej stronie internetowej informacje o akcjach pomocowych podejmowanych przez ROD, Okręgi oraz samych działkowców, którzy nie pozostają obojętni wobec tragedii milionów dzieci, kobiet, osób starszych opuszczających swój kraj z powodu działań wojennych.

Krajowy Zarząd PZD uważa obecnie za niezbędne, by skutecznie pomagać uchodźcom z Ukrainy uwzględniając ich potrzeby. Dlatego KZ PZD zwraca się do wszystkich działkowców o udzielanie pomocy w miarę możliwości i reagowanie na akcje pomocowe organizowane przez struktury Związku, a także inne instytucje na Państwa terenie. W obliczu tragedii milionów obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni.

 

 Krajowy Zarząd

 Polskiego Związku Działkowców

Galeria