ROD "Wielka Wieś" we Władysławowie zaprasza do składania ofert

2909.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wielka Wieś" we Władysławowie z siedzibą przy ul. Żwirowej we Władysławowie zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zadania:

Budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U średnicy 200/5.9 mm ze ścianką litą długości 67,0 m z trzema studniami tworzywowymi średnicy 200/400 mm - Rys. nr 3 w działkach 97, 98, 126/9 i 42 obręb 9 Władysławowo na podstawie projektu budowlanego oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; oraz budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków altan ogrodowych w działce nr 126/9 i 126/18 obręb 9 we Władysławowie na podstawie projektu budowlanego.

Szczegóły ogłoszenia: Więcej informacji: www.rodwielkawies.pl