Stanowisko Prezydium OZ PZD Gdańsk

3004.2013

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku oraz Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2013 podjęło stanowisko, w którym odnosi się do aktualnej sytuacji prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych. Treść stanowiska dostępna jest poniżej: Stanowisko Prezydium OZ PZD Gdańsk z dnia 30 kwietnia 2013 r.