Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Grzelaka na Apel gdańskich Działkowców o nielikwidowanie ogrodów działkowych

2712.2019

W dniu 28 listopada 2019 r. z inicjatywy działkowców z ROD "Niedźwiednik" w Gdańsku popartej  w całej rozciągłości przez wszystkich przedstawicieli gdańskich ROD, zostało przygotowane pismo kierowane do Prezydent Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz, w którym sformułowano następujące wnioski:

1) odrzucenie uwag do Studium spowoduje pozbawienie działkowców możliwości użytkowania działek w dotychczasowym miejscu, a dla ludzi, to pozbycie rekreacji, poprawy zdrowia emerytów i rencistów,

2) zniweczenie dotychczasowego, niekiedy kilkudziesięcioletniego wkładu pracy, wysiłku oraz poniesionych nakładów finansowych,

3) brak możliwości w przypadku wielu działkowców odtworzenia działek w nowej lokalizacji,

4) ochrona ogrodów w przestrzeni miejskiej ze względu na ich położenie, walory przyrodnicze.

Działkowcy wyrazili sprzeciw odnośnie likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku i zwrócili się do Pani Prezydent z prośbą o spotkanie.

Odpowiedzi w powyższej sprawie udzielił Piotr Grzelak Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, której treśc zamieszczamy w załączniku.

Należy nadmienić, że tematem planów likwidacji poza apelującymi działkowcami interesują się również mieszkańcy Gdańska, na skutek czego zapytanie dotyczące planów likwidacji lub relokacji ogródków działkowych w Okręgu Wyborczym nr 1, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Portu, Letnicy i Brzeźna złożyła Beata Dunajewska Radna Miasta Gdańska z Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska - zobacz  załącznik.

Odpowiedzi na to zapytanie udzielił również Piotr Grzelak Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, z której wybrzmiewa, że aktualnie nie są planowane przez Miasto likwidacje rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w związku z realizacją inwestycji czy sprzedazy gruntu oraz że nie jest możliwe ustalenie dokładnych dat likwidacji danego ROD w całości bądź w części - zobacz załącznik.

 

BM

Okręg Pomorski PZD w Gdańsku

Galeria

Do pobrania