APEL Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

0312.2012

APEL

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 listopada 2012 r.

  do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców  

Polski Związek Działkowców od ponad 30 lat skutecznie walczy w obronie polskiego ogrodnictwa działkowego. Dzięki wysiłkom wszystkich struktur i członków Związku, dzisiaj prawie 5 tysięcy ogrodów służy niemal milionowi polskich rodzin. Nie ulega wątpliwości, że silna pozycja działkowców i ogrodów nie byłaby możliwa bez jednolitej organizacji ogólnopolskiej zdolnej zapewnić odpowiedni status swoim członkom oraz broniącej ich słusznych interesów.

Obecnie główne partie polityczne składają lub przygotowują swoje projekty ustaw dotyczące dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. Już wiadomo, że część z tych projektów odrzuca możliwość działania Polskiego Związku Działkowców. Złożony już projekt Solidarnej Polski wręcz przewiduje likwidację Związku wraz z nacjonalizacją jego majątku.

Coraz częściej ujawniają się tendencje do pozbawienia działkowców ich silnej reprezentacji. Ma to pozornie służyć tzw. „demokratyzacji” w ogrodach, a w istocie zmierza do atomizacji zwartego środowiska działkowców na niewielkie organizacje tworzone na gruzach Związku pod nadzorem władz publicznych. W imię opacznie rozumianych wartości - jak samorządność, pluralizm i niezależność - wyłaniają się pomysły zniszczenia ponad 110-letniego dorobku organizacyjnego polskiego ruchu działkowego.

Warto się zapytać, komu naprawdę będzie służyło takie rozbicie środowiska działkowców. Należy się zastanowić, czy na pewno w interesie działkowców jest budowanie od samego początku nowych organizacji oraz ubieganie się o prawa do gruntów, które niechybnie wygasną wraz z likwidacją Związku. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie te grunty stanowią sedno całego zamieszania wokół ogrodów. Nie jest przecież dziełem przypadku, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się proces rozmontowywania całego systemu, który skutecznie bronił tych gruntów. Zwieńczeniem tego procesu najwyraźniej ma być wprowadzenie nowej ustawy, która przede wszystkim odbierze prawa do gruntów poprzez likwidację Związku, a działkowcom nakaże ponowne staranie się o te prawa w ramach rozdrobnionych struktur organizowanych na zgliszczach Związku pod czujnym okiem gmin.

Powyższa alternatywa jest bardzo prawdopodobna w kontekście możliwych rozwiązań wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny. Mimo wielokrotnych zapewnień Trybunału o konieczności obrony samych działkowców, to nie sposób im wytłumaczyć, dlaczego likwidacja Związku ma sprzyjać ich interesom. Trudno zatem nie zapytać:

  • czy milionowe środowisko działkowców nie zasługuje na silną ogólnopolską organizację zdolną bronić ich praw i reprezentować ich interesów?
  • czy polscy działkowcy mają być prawdziwym partnerem dla władz publicznych, partii politycznych oraz środowisk ekonomicznych, czy też mają być jedynie petentem proszącym o uwzględnienie swoich praw?

Jest bezspornym, że decyzja o dalszym losie Związku nie może zależeć od interesów niektórych środowisk politycznych i ekonomicznych, ale musi wynikać z woli samych zainteresowanych, czyli polskich działkowców. Tym bardziej, że kwestia istnienia Związku nie rzutuje tylko na prawa organizacyjne działkowców, ale również determinuje ich prawa majątkowe do gruntów ogrodowych, użytkowanych działek i naniesień na tych działkach. Likwidacja Związku to wygaśnięcie tych praw i znaczne pogorszenie sytuacji prawnej działkowców. Dlatego głos poszczególnych ogrodów w tej sprawie musi mieć znaczenie decydujące dla przyszłego rozstrzygnięcia ustawodawcy.

Mając zatem powyższe na względzie,  Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów i komisji statutowych we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych o wypowiedzenie się co do potrzeby dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców. W tak żywotnej sprawie nie pozwólmy, żeby decyzję w imieniu działkowców podjęli inni. Wyraźmy jednoznacznie nasze poglądy i oczekiwania wobec rządzących. Niech głos milionowego środowiska działkowców będzie w tej sprawie słyszany!

Nic o nas bez nas!   

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

       Warszawa, dnia 29 listopada 2012 roku