Nie bądźmy obojętni. Obok nas zamarzają ludzie

0701.2016

Krajowa Rada PZD kolejny raz prosi wszystkie Zarządy ROD oraz działkowców o baczne zwracanie uwagi na osoby przebywające w okresie zimowym w rodzinnych ogrodach działkowych. Każdego obowiązuje zwykła społeczna solidarność i sumienie, które nie pozwala być obojętnym wobec niedoli innych. Wyrazem naszego zainteresowania losem bliźniego jest właśnie wykonanie krótkiego telefonu, który zajmie nie więcej niż kilka sekund, a może uratować komuś życie. Dlatego widząc błąkającą się po ogrodach działkowych osobę lub inne niepokojące zjawiska z udziałem nieznanych osób, które mogą być bezdomne, chore lub potrzebują pomocy, należy zadzwonić do Straży Miejskiej pod ogólnopolski numer 986. Dzwonić można zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, nie ma też potrzeby wybierania numeru kierunkowego. Ten jeden telefon uruchamia system koordynacji zimowej, pozwalający bezdomnym przetrwać zimę i jednocześnie przygotowuje ich do wyjścia na prostą.

W miarę możliwości zachęcamy Zarządy ROD do patrolowania ogrodów, w celu sprawdzenia czy znajdują się tam osoby szukające schronienia w nieogrzewanych altanach. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. By uratować czyjeś życie nie trzeba być bohaterem, wystarczy rozglądnąć się dookoła siebie i dostrzec w bezdomnym człowieka, któremu trzeba pomóc.

Pełna treść komunikatu: Nie bądźmy obojętni. Obok nas zamarzają ludzie