Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

0911.2016

INFORMACJA

z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 w dniu 9 listopada 2016 roku w Warszawie.

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 listopada 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

- omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „Biedrusko” w Biedrusku (OZ PZD Poznań),

- omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „Budowlani” i OZ PZD w Gorzowie Wlkp. (OZ PZD Gorzów Wlkp.),

- omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „Słomin” w Słominie (OZM PZD Warszawa),

- omówiła sytuację w ROD „Centralny” w Koszalinie,

- rozpatrzyła odwołania od Uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Bydgoszczy, Poznaniu i Szczawnie-Zdroju i podjęła w tym zakresie stosowne uchwały,

- podjęła decyzję o zwołaniu w dniach 6-7 grudniu 2016 roku narady Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD z udziałem członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD,

- zapoznała się z protokołem badania odbytego przez Zespół Kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniach 11-13 października 2016 roku dot. dokumentacji  będącej w posiadaniu Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie a związanej z likwidacją części ROD pod budowę drogi ekspresowej S2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w pełni poparli treść komunikatu opublikowanego na stronie internetowej OZD.

- omówiła sprawy bieżące Komisji.

Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

mgr Roman Żurkowski