Spotkanie z zarządami ROD w Chojnicach

1212.2016

Dziś odbyło się spotkanie z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chojnicach. Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński. Zgodnie z ustalonym harmonogramem - głos zabierali poszczególni specjaliści zatrudnieni w biurze okręgu: pracownicy do spraw inwestycji, do spraw terenowo-prawnych, do spraw ogrodniczych. Szczegółowo omówiono najważniejsze problemy dotyczące aktualnej sytuacji Związku, odbiór medialny naszej organizacji, podejmowane działania oraz stanowiska poszczególnych szczebli organizacyjnych.

img_3901

Od ogólnych informacji, spotkanie przeszło do tych najbardziej szczegółowych, od szkolenia w zakresie prowadzenia inwestycji w ogrodach, poprzez sprawy terenowo-prawne, aż do spraw ogrodniczych. Pracownicy biura odpowiadali na wszystkie pytania padające z sali, które dotyczyły w większości bardzo szczegółowych kwestii.

img_3903

Spotkanie zakończyło się w przyjaznej i serdecznej atmosferze. Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.