Park Nadmorski im. Ronalda Reagana jako jedna z największych gdańskich inwestycji, którą zawdzięczamy Prezydentowi Adamowiczowi

2101.2019

Odnosząc się do części artykułu „Najważniejsze inwestycje w trakcie prezydentury Pawła Adamowicza” opublikowanego na portalu Trojmiasto.pl Okręg Pomorski Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku informuje, że wskazane w artykule ogródki działkowe stanowiły przed rokiem 2001 tymczasowe ogrody działkowe, które nigdy nie należały do Polskiego Związku Działkowców. Informacje uzyskane w Wydziale Skarbu UM w Gdańsku potwierdzają, że tereny te, na których funkcjonowały tymczasowe ogrody działkowe, przeznaczone następnie na Park Nadmorski im. Ronalda Reagana były terenami należącymi do Miasta Gdańska.

Niektóre artykuły prasowe opisywały te tereny (przed powstaniem parku), jako straszące, zaniedbane ogródki działkowe. Te ogrody działkowe nie były w użytkowaniu PZD, powstawały nielegalnie, dlatego też zapanowanie nad ich organizacją było bardzo utrudnione, a często wręcz niemożliwe. Dalsze ich funkcjonowanie było szkodliwe, gdyż poprzez nieumiejętne gospodarowanie podnosiło poziom wód gruntowych, doprowadzając do licznych podtopień terenu.

Działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców nigdy nie krytykowali decyzji Prezydenta Miasta Gdańska za powstanie największego w Gdańsku nadmorskiego parku w miejsce tymczasowych ogrodów działkowych. Wręcz przeciwnie PZD podeszło do tego z pełnym zrozumieniem i uznaniem dla inwestycji, która miała służyć dobru całej społeczności lokalnej, tym bardziej, że park został zlokalizowany w pasie pięknej nadmorskiej przyrody. Inwestycja ta, której budowa trwała w latach 2003–2006 stała się niezwykle atrakcyjnym i lubianym miejscem wypoczynku i rekreacji oraz spotkań piknikowych mieszkańców Trójmiasta. Została sfinansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dziś możemy stwierdzić, że Park ten okazał się niezwykle trafioną inwestycją, która zasiliła obszary terenów zielonych w Trójmieście, służąc dobru ogólnospołecznemu, czego dowodem było uznanie w roku 2008 przez Towarzystwo Urbanistów Polskich (w drugim organizowanym przez nie konkursie) w kategorii najlepiej zagospodarowanej przestrzeni zielonej w kraju.

Mieszkańcy miasta Gdańska, w tym i działkowcy widzą, że Park Nadmorski im. Ronalda Reagana nadal rozwija się i pięknieje i za to tragicznie zmarłemu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi należą się słowa uznania i podziękowania.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Beata Milianowska

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Józef Matwies

Galeria