Pomoc Okręgu Pomorskiego dla Ukrainy - 30.03.2022

3003.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku w czasie posiedzenia w dniu 29 marca 2022 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD postanowił wesprzeć finansowo obywateli Ukrainy.

Wsparcie finansowe będzie przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej, która wspiera zarówno uchodźców jak i osoby przebywające w strefie konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

Przekazane pieniądze zostaną spożytkowane na zaopatrzenie w żywność i artkuły pierwszej potrzeby niezbędnych do życia w objętej konfliktem zbrojnym Ukrainie.

Jesteśmy z mieszkańcami Ukrainy umęczonymi przez rosyjskiego agresora. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie będzie pomocne.

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria