Spotkanie Gdyńskiego Kolegium Prezesów z Komendantem Miejskim Policji

1104.2017

W dniu 08 kwietnia 2017 roku, odbyło się spotkanie przedstawicieli Gdyńskiego Kolegium Prezesów z Komendantem Miejskim Policji.

Podczas spotkania poruszono szereg tematów istotnych dla bezpieczeństwa gdyńskich ogrodów. Mówiono o największych zagrożeniach. dotyczących  przede wszystkim włamań, kradzieży oraz dewastacji. Poproszono Pana Komendanta by Policjanci zwracali uwagę " na ulicznych sprzedawców kwiatów". Jest to problem bardzo istotny dla uprawiających działki. Problem, w świetle wykroczeń może i błahy , ale niezwykle istotny dla działkowców.

Podjęto wspólne zobowiązanie o przywróceniu cyklicznych spotkań policjantów z działkowcami, w przerwie obyciem  zebrań w II terminie.. Komenda Policji zobowiązała się, wzorem lat ubiegłych dostarczać do ogrodów materiały i ulotki ostrzegające przed zagrożeniami.

Spotkanie upłynęło w miłej twórczej atmosferze.

przewodniczący kolegium

Leonard Niewiński