III edycja akcji „Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południa” już 21 kwietnia!

2004.2018

 „Wielkie Sprzątanie” już po raz trzeci odbędzie się pod patronatem prezydenta Gdańska oraz przy współpracy z Urzędem Miejskim, Radami południowych dzielnic miasta, szkołami, oraz jednostkami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i tereny publiczne, tj.  Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Do przedsięwzięcia jak co roku włączyły się Straż Miejska, spółdzielnie mieszkaniowe oraz lokalni aktywiści.

 – Cieszymy się, że wydarzenie rokrocznie przyciąga mieszkańców, którym zależy na dbaniu o czyste otoczenie oraz zdobywaniu wiedzy na tematy związane z odpowiedzialnym postępowaniem z odpadami: segregacji, recyklingu czy upcyklingu. Przedstawiciele Zakładu będą koordynować akcję oraz udzielać informacji o działaniach i planach Spółki we wszystkich czterech lokalizacjach – mówi Michał Dzioba, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

Wielkie Sprzątanie startuje 21 kwietnia o godz. 10.00 jednocześnie w czterech dzielnicach Gdańska-Południe. Mieszkańcy otrzymają od koordynatorów worki na śmieci, rękawice i mapki. Zebrane odpady będzie można wyrzucać do specjalnie oznakowanych kontenerów lub pozostawić w punktach zbiórek, które zostaną oznaczone na dedykowanych mapkach. W trakcie sprzątania będziemy też nasadzać zieleń. Po akcjach uczestnicy będą mogli wziąć udział w eko atrakcjach przygotowanych w czterech centrach akcji:

– Szkoła Podstawowa 12 nr, ul. Człuchowska 6
– Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Stolema 59
– Zespół parkowo-rekreacyjny Jar Wilanowski
– Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Otomińska 72

Dodatkowo w SP 84 po raz pierwszy zostaną zorganizowane warsztaty upcyklingowe, podczas których mieszkańcy będą mogli sprawdzić, ile wartościowych przedmiotów możemy uzyskać z wyrzucanych przez nas rzeczy.

Jak co roku na uczestników będzie także czekał ciepły poczęstunek.

– Wielkie Sprzątanie to jedno z kluczowych działań w ramach programu społecznego Zakładu Utylizacyjnego „Aktywne sąsiedztwo”. Wdrażając jego kolejne elementy kładziemy szczególny nacisk na edukację w zakresie właściwego postępowania z odpadami oraz dostarczania mieszkańcom informacji na temat usług świadczonych przez ZU na rzecz mieszkańców– podkreśla Iwona Bolt, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego.

Podczas akcji wiedzą i pomocą będą służyć również przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej UM edukując w temacie poszerzonego systemu segregacji odpadów, który zaczął obowiązywać
w Gdańsku od 1 kwietnia br.

Wspólnie zadbajmy o nasze otoczenie!

Źródło