Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2016 rok

2302.2017

Informacja o  badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2016 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2017 rok

W dniach 21-23 lutego 2017 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w sześcioosobowym składzie zgodnie z § 138 pkt.1 Statutu PZD przeprowadziła badanie bilansu jednostki krajowej PZD za 2016 rok.

Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym jednostki krajowej PZD w 2016 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 138 pkt.2 Statutu PZD również zbadała i wydała opinię do rocznego sprawozdania z działalności Prezydium Krajowej Rady PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zapoznała się z projektem preliminarza jednostki krajowej PZD na 2017 rok, który zostanie przedstawiony na plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 28 lutego 2017 roku. Wydając swoją pozytywną opinię uznała, że jest on zgodny ze Statutem PZD, Zakładowym Planem Kont PZD i Planem Pracy Prezydium KR PZD na 2017 rok.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wydała także pozytywną opinię do planu pracy Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców na 2017 rok.

Przewodnicząca  inż. Maria Fojt