Powołanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie tczewskim - 21.06.2021

2106.2021

Posiedzenie otworzył  Prezes ROD im. Władysława Sikorskiego w Tczewie Pan Marian Okapiec,  który na wstępie powitał i przedstawił gości w osobach Pana Mieczysława Kamińskiego – Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz  Pana Andrzeja Łockiewicza – Dyrektora Biura Okręgu Pomorskiego PZD.

Prezes Okręgu Pomorskiego przedstawił dwie Uchwały Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Uchwałę nr 96/05/2021, która rozwiązała istniejące Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Tczewie oraz Uchwałę nr 102/05/2021 w sprawie powołania Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie tczewskim. Ponadto  omówił sprawy związane z organizacją zebrań sprawozdawczych, zachowania środków bezpieczeństwa związanych z pandemią.

W trakcie posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Kolegium Zarządów ROD w powiecie tczewskim.

Prezes Henryk Drewa na przewodniczącego zgłosił Pana Mariana Okapca Prezesa ROD im.Władysława  Sikorskiego w Tczewie. W głosowaniu uczestniczyło 11 Prezesów Zarządów ROD, którzy  jednogłośnie na Przewodniczącego wybrali Pana Mariana Okapca. Nowo wybrany Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarzadów ROD zaproponował na swojego zastępcę Prezesa Zarządu ROD im. Jana Kasprowicza w Tczewie Pana Henryka Drewę. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Na sekretarza Kolegium Przewodniczący zaproponował Prezesa Zarządu ROD im. Księcia  Sambora II w Tczewie Pana Wojciecha Flisikowskiego. Propozycja została przyjęta  jednogłośnie.

Nowo wybrany Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu tczewskiego podziękował za zaufanie.

Posiedzenie odbyło się z zachowaniem warunków epidemiologicznych.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Marian Okapiec 

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie tczewskim

                                                             

 

Galeria