Ocena prawna w zakresie udostępniania danych działkowców

1411.2014

Okazuje się, że kontrowersyjny wyrok NSA dotyczący altan grozi nie tylko rozbiórkami, ale również stanowi pretekst do opodatkowania działkowców. Tak bowiem postąpili urzędnicy z Torunia, którzy wystąpili do toruńskiego ROD „Międzyrzecze” o przekazanie szeregu informacji o działkowcach i ich altanach.  Chodzi o umożliwienie i ułatwienie przeprowadzenia kontroli w ogrodzie i wymierzenie działkowcom podatku od ich altan. Sprawa nie byłaby bulwersująca, gdyby nie fakt, że urzędnicy postanowili powołać się na słownikową definicję altany, którą posłużył się NSA. Sugeruje to, że podatek będzie wymierzany za każdą altanę, bez względu na jej powierzchnię, która nie ma lekkiej i ażurowej konstrukcji. Dotyczyłoby to właściwie wszystkich altan w ROD. W ten sposób każdy działkowiec musiałby zapłacić za bieżący rok 7,73 zł/m2 od swojej altany, a także zaległy podatek z odsetkami za okres nawet do 5 lat.

Powyższa sprawa zbulwersowała środowisko działkowców. Z tego względu w Krajowej Radzie  przygotowany został dokument pt. „Ocena prawna zgłoszonego przez Urząd Miasta w Toruniu żądania udostępnienia danych działkowców w związku z planowaną kontrolą podatkową na terenie ROD „Międzyrzecze” w Toruniu. W załączeniu publikujemy ten materiał i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

W całości jest on dostępny pod: Ocena prawna wniosku Urzędu Miejskiego w Toruniu