Zwolnienia podatkowe ROD i działkowców w 2019 roku

1812.2018

Dzięki ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w dalszym ciągu Polski Związek Działkowców oraz działkowcy korzystają ze zwolnienia od podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. Powyższe zwolnienia wynikają wprost z art. 12 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym – w przypadku zwolnienia z podatku rolnego, oraz z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w przypadku zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, altan działkowych, obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz budynków stanowiących infrastrukturę ogrodową w rozumieniu ustawy o ROD, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Natomiast zwolnienie z podatku rolnego dotyczy gruntów położonych na terenie ROD, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD.

AR