Szkolenie Prezesów Zarządów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD - 23.11.2022

2311.2022

W dniu 22.11.2022 roku w ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni odbyło się szkolenie Prezesów Zarządów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Gdyni, Kosakowa i Sopotu zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

Szkolenie rozpoczął Pan Tadeusz Rojek Prezes Komisarycznego Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni. Przywitał Pana Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Pana Andrzeja Łockiewicza Dyrektora Biura Okręgu oraz uczestników szkolenia.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku przedstawił porządek szkolenia:

  1. Otwarcie szkolenia.
  2. Walne Zebrania Sprawozdawcze Wyborcze/Konferencje Delegatów w 2023 r.
  3. Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD.
  4. Granty w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR.
  5. Współpraca Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
  6. Dyskusja.
  7. Sprawy różne – ewidencja członków PZD, nowi działkowcy przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego.
  8. Zakończenie szkolenia.

 

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku omówił zadania jakie ciążą na Zarządach ROD i Komisjach Rewizyjnych ROD przy przygotowaniu WZSW/KD. Wyartykułował, że przygotowania do przeprowadzenia WZ/KD należy już realizować.

Dyrektor Biura Okręgu omówił zasady pozyskiwania przez ROD grantów w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR. W związku z małym zaangażowaniem Zarządów ROD do korzystania z grantów poinformował, że Biuro Okręgu będzie ubiegało się o tzw. granty „Zbiorowe”. Aby tak się stało Zarządy ROD muszą przesłać stosowną uchwałę o przystąpieniu ogrodu do grantu. Przypomniał również o obowiązkach jakie ciążą na Zarządach ROD w zakresie przestrzegania postanowień RODO. Wskazał ścieżkę postępowania przez Zarządy ROD w razie zdecydowania się na montaż monitoringu w ogrodzie. Przypomniał również jakie dane nowych działkowców należy przesyłać do biura Okręgu.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD omówił temat prowadzenie inwestycji i remontów w ROD. W swoim wystąpieniu przypomniał zasady prowadzenia inwestycji remontów w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Wskazał błędy, które występują w dokumentacji przesyłanej do biura okręgu.

Następnie omówił rolę i zadania Komisji Rewizyjnej ROD w działalności ogrodu. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna ROD działa kolegialnie, jak każdy inny organ związkowy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD odpowiada za działanie komisji, ale nie może sam prowadzić kontroli w ogrodzie. Zwrócił się do uczestników szkolenia o bezwzględne przestrzeganie przepisów obowiązujących w PZD.

 

Dyrektor Biura Okręgu przypomniał o konieczności prowadzenia księgowości w programie DGCS PZD System i niezwłocznego przekazania księgowości do OFK.

Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz przekazali władzom okręgu najważniejsze ich zdaniem problemy związane z funkcjonowaniem ROD.

Prezes Okręgu Pomorskiego podziękował  za organizacje szkolenia Komisarycznemu Zarządowi ROD Domagalskiego oraz wszystkim za przybycie i aktywność.

Instruktor SSI

Zuzanna Madej 

Galeria