List członków statutowych organów okręgu gdańskiego PZD do Marszałek Sejmu RP

1308.2013

"Szanowna Pani Marszałek!

Członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku biorący udział w posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. z oburzeniem przyjmują wyniki pracy Nadzwyczajnej Podkomisji ds. opracowania projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Zapewnienia składane działkowcom przez Premiera Rządu RP i przewodniczącego partii rządzącej oraz Panią Marszałek Sejmu RP, że obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych wsparty ponad 924 tysiącami podpisów będzie projektem wiodącym, a ewentualne zmiany będą dokonywane tylko tam, gdzie są wymagane przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego okazały się czczymi obietnicami (...)"

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu: kliknij