APEL ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni do Marszałka Senatu RP w sprawie zmiany ustawy - Prawo budowlane

2901.2020

                Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

                 Rodzinny Ogród Działkowy im Antoniego Domagalskiego w Gdyni

                                         81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24

 

                                                                                                 Pan Tomasz Grodzki

                                                                                                 Marszałek Senatu RP    

 

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym, dotyczące, legalizacji samowoli budowlanej, są wysoce niemoralne i nie uczciwe.

Uchwalenie ustawy zawierającej abolicję budowlaną, to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych.

Czy parlamentarzyści powinni być zaczynem legalizacji łamania prawa? W czyim interesie jest wprowadzona abolicja budowlana?

 Ogrody działkowe, swoją działalność prowadzą w oparciu o Ustawę Sejmową z 13 grudnia 2013 roku, Dz.U. 2014 poz. 40. W artykule 13 tejże ustawy, Sejm i Senat, określił wymiary altany ogrodowej.

Związek i jego przedstawiciele terenowi, jakim są Zarządy Ogrodów, stoją od lat na straży tych przepisów. Czy w tym przypadku może być mowa, o zalegalizowaniu samowoli budowlanej?

Ta uchwalona ustawa może zachęcić do powstawania takich precedensów jak dzikie osiedla mieszkaniowe.

Uchwalając abolicję budowlaną, czy zdajecie sobie Państwo sprawę ze skutków społecznych takiego działania?

Zalegalizowanie samowoli budowlanej, spowoduje, że część ogrodów działkowych stanie się „terenami dzikiego zamieszkiwania”.

Pragniemy zwrócić uwagę, na jeszcze jeden istotny czynnik. Takie działania mogą doprowadzić do drastycznego spadku ilości terenów zielonych, dzisiaj niezbędnych w aglomeracjach miejskich. Terenów zielonych potrzebnych do ratowania klimatu!

Dla czego parlamentarzyści, każecie płacić, tak wysoką cenę za swoje błędy.

Kategorycznie sprzeciwiamy się, by proponowane zmiany, w Prawie Budowlanym dotyczyły Polskich Działkowców.

 

                                                                         Z ogrodowym pozdrowieniem.

 

 

   W imieniu Zarządu Ogrodu.

 

 

      Sekretarz Zarządu                                                                            Prezes Zarządu

 

       Zuzanna Madej                                                                          Leonard Niewiński

 

Galeria