Komunikat w sprawie zaproszeń na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze

0302.2015

Informujemy, że w drukarni powstał błąd w karcie pocztowej Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Prawidłowa nazwa zebrania widnieje na stronie, na której znajduje się proponowany porządek obrad. Jednak na stronie drugiej jest napis „Walne zebranie sprawozdawcze”.  W chwili obecnej można tylko podczas wypisywania zaproszeń uzupełnić ręcznie wpisując właściwą nazwę walnego zebrania.

Przepraszamy za błąd, ale był on niemożliwy do usunięcia w momencie, gdy dowiedziała się o nim Krajowa Rada.

Sekretariat KR PZD