Spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z Prezydentem Miasta Tczewa - 01.06.2021

0106.2021

W dniu 26 maja 2021 roku w Urzędzie  Miasta Tczewa odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD z Prezydentem Miasta Panem Mirosławem Pobłockim. Okręg Pomorski PZD w Gdańsku reprezentowali I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pan Bogusław Dąbrowski oraz Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Andrzej Łockiewicz.

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańku przekazał Prezydentowi Miasta wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowanie za okazane wsparcie i zaangażowanie w sfinansowaniu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w kontenerach przez użytkowników 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stwierdził, że wieloletnie zaangażowanie Pana Prezydenta w sprawy Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących w Tczewie zasługuje na nasze uznanie. Inicjatywa Pana Prezydenta w tym zakresie przyczyni się do podniesienia świadomości członków lokalnej społeczności w zakresie porządku i czystości oraz ochrony środowiska. Świadomość, że w tym niezwykle ciężkim okresie pandemii działkowcy mogą liczyć na wsparcie samorządu napawa optymizmem.

 I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z upoważnienia Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców wręczył Prezydentowi Miasta Panu Mirosławowi Pobłockiemu Medal Jubileuszowy 120 lecia Ogrodów Działkowych w Polsce za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych.

Spotkanie poświęcono także omówieniu problemów z jakimi borykają ROD zlokalizowane na terenie Miasta Tczewa. I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD przedstawił w ogólnym zarysie rolę jaką odrywają ROD w życiu społecznym oraz podkreślił ich rolę jako „zielonych  płuc miasta”. Zarysował zasady obowiązujące w Polskim Związku Działkowców i zaznaczył jak ważna jest rola i pomoc Władz Miasta w zakresie harmonijnej współpracy dla dobra działkowców, członków lokalnej społeczności. I Wiceprezes Okręgu POmorskiego zaprosił Pana Prezydenta na Okręgowe Dni Działkowca.

Pan Mirosław Pobłocki, Prezydent Miasta Tczewa poinformował, że w ramach możliwości budżetowych stara się przekazywać środki finansowe do ROD. Zaznaczył, że każde dofinansowanie poszczególnych ogrodów konsultuje z Kolegium Prezesów Zarządów ROD. Stwierdził, że władze miasta i sam osobiście doceniają rolę oraz znaczenie jakie Rodzinne Ogrody Działkowe wnoszą w zakresie integracji społeczeństwa.  

Pan Prezydent Mirosław Pobłocki zaprosił przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD do wzięcia udziału w tradycyjnych Tczewskich Dożynkach Działkowych.

Spotkanie upłynęło jak zawsze w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria