Stanowisko ROD im. Grudzińskiego w Gdyni

0805.2015

"Nie rozumiemy jak może organ nadzoru nadużywać administracyjne środki nadzorcze i tym samym samodzielnie rozstrzygać jakiekolwiek sprawy nie bacząc na fakt, iż apelacja PZD będzie przedmiotem postępowania sądowego.

Niepojętym jest, aby w państwie prawa organ nadzoru korzystając ze środków administracyjnych wymuszał na Naszym Związku zaniechanie stosowania nowego statutu. Takie postępowanie organu nadzoru narusza samorządność naszego stowarzyszenia oraz w niedopuszczalny sposób ogranicza prawo PZD do rozpatrzenia sporu przez niezawisły sąd!" - piszą działkowcy z ROD im. Grudzińskiego w Gdyni. Pełna treść stanowiska dostępna poniżej: List ROD im Kmdr ppor J Grudzińskiego w Gdyni do Premier Rządu RP