List uczestników narady w Tczewie

1511.2013

Działkowcy powiaty tczewskiego, zebrani na naradzie 15 listopada 2013 r. skierowali list do Prezesa Rady Ministrów. Treść listu poniżej: List otwarty działkowców miasta i gminy Tczew oraz miasta Gniewa do Prezesa Rady Ministrów