Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

1012.2018

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 6.12.2018 r. odbyła w Warszawie osiemnaste posiedzenie w obecnej kadencji.

Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki oraz Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD mgr Zofia Rut-Skórzyńska.

Prezes poinformował członków Krajowej Komisji o podjętych przez Krajową Radę PZD uchwałach w sprawie: Potrzeby i perspektywy inwestycji w Związku oraz w sprawie wynagradzania członków organów PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie posiedzenia omówiła:

• wyniki przeprowadzonej kontroli w ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach Wlkp.,

• wyniki kontroli w ROD "Szarotka" w Suchym Lesie,

• wyniki kontroli w Okręgu PZD w Poznaniu,

• wyniki kontroli w Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu,

• rozpatrzyła odwołania od Uchwał Okręgowych Komisji PZD w Poznaniu i w Warszawie. Krajowa Komisja Rewizyjna podjęła w tych sprawach stosowne uchwały,

• podjęła uchwałę w sprawie sprostowania uchwały KKR PZD z dnia 25 sierpnia 2018 roku.

Gościem posiedzenia był również Dyrektor Biura Prawnego PZD mec. Bartłomiej Piech, który omówił zasady i formy sprawowania kontroli przez pion rewizyjny Związku w odniesieniu do RODO. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Krajowa Komisja Rewizyjna PZD przyjęła Uchwałę Nr 17/XVIII/2018 w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontroli obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.

Sekretarz

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

mgr Roman Żurkowski