Komunikat dla Zarządów ROD Okręgu Pomorskiego PZD - 22.06.2022

2206.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zawiadamia Zarządy ROD Okręgu Pomorskiego PZD, aby szczegółowo i wnikliwie zapoznały się z dokumentacją odnośnie konkursu oraz pilnie rozważyły decyzję o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.  Zgodnie z Uchwałą nr 243/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zasad udziału PZD w konkursie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Zarządy ROD, które zdecyzdują się na przystąpienie do konkursu winny podjąć uchwałę ws. przystąpienia do konkursu grantowego oraz wyznaczyć przedstawicieli Zarządu ROD, którym ma zostać udzielone pełnomocnictwo substytucyjne. 

Na podstawie uchwał Zarządów ROD, chcących przystąpić do konkursu, Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku udzieli pełnomocnictw substytucyjnych na najbliższym posiedzeniu w dniu 28.06.2022 r.

Ponadto Zarzady ROD, które chcą przystąpić do konkursu powinny sporządzić projekt wniosku o przydzielenie grantu.

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku planuje organizację spotkania przedstawicieli Oddziału ARiMR w Gdyni z wyznaczonymi pełnomocnikami substytucyjnymi celem oceny wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. 

Galeria