Gospodarka odpadami w Gdańsku - odpowiedź Miasta Gdańska

1405.2013

Otrzymaliśmy odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska na nasze pismo w sprawie ustaleń norm gromadzenia odpadów na ogrodach działkowych, stawek, segregowania śmieci itp. Jak Państwu wiadomo zarzucaliśmy zawyżenie norm gromadzenia odpadów oraz minimalnej pojemności pojemników, stwierdziliśmy, że odpady mokre są przez działkowców kompostowane, a ogrody zimą śmieci nie produkują.

Odpowiedź Miasta Gdańska oprócz analizy problemów i zastosowanych rozwiązań zawiera bardzo ważne stanowisko: "Rodzinne Ogrody Działkowe będą mogły postawić na swoim terenie pojemniki o mniejszej pojemności, dbając jednocześnie, aby ich ilość i pojemność była wystarczająca i nie skutkowała tworzeniem się wokół nielegalnych wysypisk."

Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska